Peygamberimiz (s.a.v.)'in hadislerine göre, 22 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleşen güneş tutulmasının bir daha izlenmesi mümkün olmayacaktır

22 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleşen ve sadece Asya’dan izlenebilen Güneş tutulması, içinde yaşadığımız 21. yüzyılın en büyük Güneş tutulması sayılmaktadır. 6 dakika 39 saniye süren bu Güneş tutulmasını  diğerlerinden ayıran en önemli özelliği, diğerlerine kıyasla insanlarca daha uzun süre izlenmiş olmasıdır. Bu şekilde bir Güneş tutulmasının bir daha ancak 123 yıl sonra gerçekleşeceğini söyleyen bilim adamları bunun için tarih olarak 2132 yılını yani Hicri 1557’yi vermektedirler.

Peygamberimiz (s.a.v.)’den dünyanın ömrü ile ilgili olarak bazı hadisler rivayet edilmiştir. Örneğin Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadislerini kaynak alan büyük ehl-i sünnet alimi Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci (k.s.) Hazretleri;


ÜMMETİN ÖMRÜ BİN SENEYİ GEÇECEK, FAKAT BİN BEŞ YÜZ SENEYİ AŞMAYACAKTIR...”


(Kıyamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed b. Resul el-Hüseyni el-Berzenci, Pamuk Yayıncılık, İstanbul, 2002, s. 299) şeklinde bildirmiş yine aynı şekilde Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilen hadise dayalı olarak yaptığı açıklamada bir diğer büyük ehl-i sünnet alimi Suyuti (k.s.) Hazretleri de şöyle belirtmiştir:


"BENİM ÜMMETİMİN ÖMRÜ 1500 SENEYİ PEK GEÇMEYECEK."

(Suyuti, el-Keşfu an Mücavezeti Hazihil Ümmeti el-Elfu, el-havi lil Fetavi, Suyuti. 2/248, tefsiri Ruhul Beyan. Bursevi. (Arapça) 4/262, Ahmed bin Hanbel, Kitâbu’l-İlel, sh. 89.)


Bu sarih ifadelerden anlaşıldığı gibi ümmetin ömrü Hicri 1500’ü aşmayacaktır. Son bin yılın en büyük müceddidi olan Said Nursi (k.s.) Hazretleri kıyametin kopması ile ilgili olarak Hicri 1545 tarihini vermektedir (Doğrusunu Allah bilir.):


“Ümmetimden bir taife..” fıkrasının (bölümünün) makam-ı cifrîsi (cifir hesâbına göre olan netice, sayı değeri) 1542 (2117) ederek nihayet-i devamına (varlığının sonuna) îma eder. “Hak üzerinde olacaktır.” (şedde sayılır) fıkrası dahi; makam-ı cifrîsi 1506 (2082), bu tarihe kadar zâhir ve aşikârane (açık ve ortada), belki galibane; sonra tâ 1542 (2117) ye kadar, gizli ve mağlubiyet içinde vazife-i tenviriyesine (aydınlatma görevine) devam edeceğine remze (işarete) yakın îma eder. “ALLAH’IN EMRİ GELİNCEYE KADAR” (ŞEDDE SAYILIR) FIKRASI DAHİ; MAKAM-I CİFRÎSİ 1545 (2120), KÂFİRİN BAŞINDA KIYAMET KOPMASINA ÎMA EDER.

(Kastamonu Lahikası, s. 33)


Büyük İslam alimlerinin Peygamberimiz (s.a.v.)’in sahih hadisleri doğrultusunda yaptıkları tüm bu açıklamalar değerlendirildiğinde, 22 Temmuz 2009 tarihinde gerçekleşen bu büyük Güneş tutulmasının daha sonraki bir yüzyılda gerçekleşmeyeceği anlaşılmaktadır. Çünkü bilim adamlarınca verilen 2132 tarihi Hicri 1557’ye bu tarih ise Üstad’ın açık izahına göre kıyamete denk gelmektedir. Bu durumda söz konusu Güneş tutulmasının bir daha izlenebilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.
Bugün, 23 Temmuz 2009

Sabah, 23 Temmuz 2009

 Bugün, 23 Temmuz 2009

2009-07-29 19:07:02

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top