Hürriyet bilim, bilime karşı

Hürriyet bilim eki "insanın maymundan geldiği" masalını yine bilimsel bir gerçek gibi okuyucularına sundu. Oysa modern bilim, insanın atasının yine insan olduğunu ve türler arasında bir geçişin bulunmadığını ortaya koyuyor. Yaratıcı'nın varlığını inkar etmek için elinden gelen tüm gayreti gösteren materyalist anlayış, bu gerçeklere karşı da kulaklarını tıkamaya devam ediyor.

Dr. Mustafa Camcı

Hürriyet gazetesinin ilavesi olan Hürriyet Bilim dergisi, yeni bir Darwinizm propagandasına daha imza attı. Discover dergisinin insanın sözde evrimiyle ilgili bir dosyasını aynen tercüme ederek yayınlayan Hürriyet Bilim, insanın maymun benzeri canlılardan geldiği masalını sanki bilimsel bir gerçek gibi göstermeye çalıştı.

Oysaki evrim masalının hiç bir bilimsel dayanağı olmadığı, Darwinizm'in sadece ateizm uğruna ayakta tutulmaya çalışıldığı bilinen bir gerçektir. Kimi evrimci bilim adamları bile, ellerinde bilimsel delil olmadığını, sadece materyalist felsefe nedeniyle bu teoriyi savunduklarını ifade etmekten çekinmemektedir. Örneğin evrimci antropolog Dr. Michael Walker, "kabul etmeliyiz ki, birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin teorisini ikna olmasalar da onaylamalarının tek nedeni, bu teorinin Yaratıcı'nın varlığını reddetmesidir" demiştir. (Quadrant, Ekim1982, s.44)

İNSANIN ATASI İNSANDIR!

"İnsanın evrimi" masalı da, evrim teorisinin diğer iddiaları gibi, sadece Yaratılış'ı kabul etmemek uğruna, hiç bir bilimsel temeli olmadan körü körüne savunulan bir hurafaden ibarettir. İnsanın iddia edildiği gibi maymun benzeri ilkel canlılardan evrimleştiğini gösteren hiç bir fosil ya da bir başka kanıt yoktur. Darwinistler 150 yıldır dünyanın dört bir yanını kazmakta, ama umdukları fosillere hiç bir zaman ulaşamamaktadırlar. Evrimci fosil uzmanı David Pilbeam, bunu şöyle itiraf eder: "Farklı bir bilim dalından zeki bir bilim adamını getirseniz ve ona elimizdeki yetersiz delilleri gösterseniz, kesinlikle 'bu konuyu unutun; devam etmek için yeterli dayanak yok' diyecektir." (Pilbeam, The Making of Mankind, London, 1981, s. 43)

İnsanın evrimi iddiasının hayali olduğunun ilginç bir göstergesi, bulunan yeni fosillerin iddiayı desteklemek yerine çelişkili hale getirmesidir. ABD'nin en önde gelen paleontologları arasında yer alan Harvard Üniversitesi'nden Niles Eldredge ve Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nden Ian Tattersall, bu konuda şu önemli yorumu yapmışlardır:

"Canlıların evrimsel tarihlerinin bir keşif meselesi olduğu düşüncesi, bir efsanedir. Eğer öyle olsaydı, ne kadar çok fosil bulursak, insanın evrimi hikayesinin de o kadar açık hale gelmesi gerekirdi. Oysa eğer bir şey olduysa, bunun tam tersi olmuştur." (Niles Eldredge, Ian Tattersall, The Myths of Human Evolution, s. 126-127)

Konunun uzmanı olan diğer pek çok evrimci, aslında savunduğu teori hakkında son derece kötümser düşüncelere sahiptir. Örneğin ünlü Nature dergisinin bir numaralı bilim yazarı Henry Gee, "insanın evrimi ile ilgili 5 ila 10 milyon yıl öncesine ait tüm fosil kanıtlarının küçük bir kutuya sığabilecek kadar az olduğunu" söyler. Gee'nin bundan vardığı sonuç ilginçtir:

"Ata-torun ilişkilerine dayalı insan evrimi şeması, tamamen gerçeklerin sonrasında yaratılmış bir insan icadıdır ve insanların önyargılarına göre şekillenmiştir... Bir grup fosili almak ve bunların bir akrabalık zincirini yansıttıklarını söylemek, test edilebilir bir bilimsel hipotez değil, ama geceyarısı masallarıyla aynı değeri taşıyan bir iddiadır-eğlendirici ve hatta belki yönlendiricidir, ama bilimsel değildir. (Henry Gee, In Search of Deep Time, New York, 1999, s. 116-117)

Kısacası "insanın evrimi", gerçekte var olan bir şey değil, bir "insan icadı"dır. Bu masalı icad edenlerin tek amacı da, insanın yaratıldığı gerçeğini reddetmektir. (http://www.darwinizminsonu.com/20soru.html)

GÖSTERİLENLER, SOYU TÜKENMİŞ MAYMUNLAR VE ESKİ İNSAN IRKLARIDIR.

Peki Hürriyet Bilim'de sözü edilen kafatasları nedir? Bu fosiller kimlere aittir?

Bu kafataslarının bir kısmı (Austratopithecus ve H. habilis olarak adlandırılanları) soyu tükenmiş bazı maymun türlerine aittirler. Diğerleri ise (H. ergaster, H. erectus olarak adlandırılanları) eski çağlarda yaşamış farklı insan ırklarıdır. Bugün nasıl bazı insan ırklarının kendilerine özgü iskelet ve kafatası yapıları varsa, geçmişteki bu ırkların da bazı kendilerine özgü yapıları vardır. Ama bunların hepsi de bizim gibi insandır. "İlkel" değildirler. Zaten yapılan arkeolojik çalışmalar, sözkonusu en eski insan ırklarının da kültüre sahip olduklarını göstermiştir.

Evrimciler, kendi önyargıları gereğince, soyu tükenmiş maymunların ve bazı insan ırklarının kafataslarını ardarda dizerek bir hayali "evrim ağacı" oluşturmaya çalışmaktadırlar. Ama bilimsel kanıtlar buna da izin vermemektedir. Her bulunan yeni fosil, 100 yıldır savunulan "evrim ağacı"nın biraz daha çökertmektedir. Bunu evrimciler de kabul etmektedir. Hürriyet Bilim de evrimin artık "çalıya benzediğini" yazmaktadır. Bu, "fosiller karmakarışık, buradan bir evrim şeması çıkaramıyoruz" demenin kibarcasıdır. (http://www.netcevap.org/hurriyetbilim030830.html)

MEDYA PROPAGANDASININ İÇYÜZÜ

Ortada gerçek bir "evrim süreci" olmadığı için, evrim teorisinin her detayı tartışmalı, belirsiz ve delilsizdir. Elde hiç bir kanıt olmadığı için, teorinin tek malzemesi, kendine inanmış kimselerin hayalgücüdür. Bu nedenle de evrimci uzmanlar birbirleri ile sürekli uzlaşmazlık ve çelişki içindedirler. Ancak Hürriyet Bilim gibi halka yönelik evrimci yayınlar, bu çelişkileri gizlemeyi ve evrim teorisini sanki bilim dünyasınca ortaklaşa kabul edilen bir gerçek gibi göstermeyi tercih ederler. Savaşı kaybetmekte olan bir ülkenin vatandaşlarına son bir moral vermek için yaptığı "zafer yakındır" propagandaları gibi, evrim teorisinin içine düştüğü çıkmazı özenle gizler ve kitlelere hep "evrim teorisinin her gün yeni bir kanıtı bulunduğu"nu telkin ederler. Yale ve California Berkeley üniversitelerinde yüksek lisans ve doktora yapmış Amerikalı bir biyolog Jonathan Wells, "Evrimin İkonları: Evrim Hakkında Öğrettiğimiz Pek Çok Şey Neden Yanlış" adlı 2000 yılı basımı kitabında bu propaganda mekanizmasını şöyle özetler:

"Toplumun geneli, insanın kökeni hakkındaki derin belirsizliğe dair bilimsel uzmanların yaptıkları açıklamalardan çok nadiren haberdar edilir. Bunun yerine, şu veya bu kimsenin en son teorisi ile besleniriz ve bize bizzat paleoantropologların bunun üzerinde anlaşamadıkları gerçeği aktarılmaz. Ve tipik olarak, teori mağara adamlarının veya "bol makyajlı" insan atalarının hayali resimleri ile süslenir... Görünen odur ki, bilimin hiç bir alanında bu kadar az bir malzeme üzerine bu kadar fazla bir kurgu yapılmamıştır." (Wells, Icons of Evolution, 2000, s. 225)

MODERN BİLİM YARATICI'NIN VARLIĞINI TASDİK EDİYOR.

Sonuçta, "insanın maymunlarla ortak bir atadan geldiği" şeklindeki evrimci hikayenin hiç bir bilimsel temeli olmadığı açıkça anlaşılmaktadır. Nitekim diğer bazı bilimsel bulgular, insanın dil, düşünce, zeka gibi özelliklerinin asla "evrim mekanizmaları" denen kör mekanizmalarla açıklanamayacağını, bu gibi özelliklerin insanı tüm canlılardan ayırdığını göstermektedir.

Kısacası bilim bizlere "insan tesadüfen oluşmuş bir hayvandan ibarettir" diye iddia eden evrim teorisinin geçersiz olduğunu göstermekte, ve insanın bugünkü özellikleriyle "yaratılmış" olduğunu kanıtlamaktadır. Bu yaratılışın nasıl olduğu ise Allah'ın insanlara yol gösterici olarak gönderdiği Kuran-ı Kerim'de şöyle açıklanır:

Yaratan Rabbin adıyla oku.
O, insanı bir alak'tan yarattı.
Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir; Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti.
(Alak Suresi 1-5)

(Bu yazıda Harun Yahya'nın "Hayatın Gerçek Kökeni" kitabından ve www.harunyahya.web.tr internet sitesinden faydalanılmıştır.

HÜRRİYET BİLİM'İN EVRİM MASALI, "BİLMİYORUZ" İTİRAFLARIYLA DOLU

Aslında Hürriyet Bilim'de yapılan Darwinizm telkinlerinin, bilimle hiç bir ilgisi olmayan, dogmatik bir propaganda olduğu, söz konusu makaleyi okuyarak da anlaşılabilir. Hürriyet Bilim kullandığı başlıklar ve spotlarda "insanın evrimi"ni adeta ispatlanmış bir bilimsel gerçek gibi göstermektedir, ancak makale okunduğunda bu hikayenin hiç bir aşamasının bilimsel bir kesinlik taşımadığı, tüm aşamaların belirsiz olduğu kolayca görülebilir.

Örneğin Hürriyet Bilim makalesinin "Niçin İki Ayağımız Üzerinde Yürüyoruz?" başlıklı kısımda, şu ifadeler dikkati çekmektedir:

"Aslında eski hominidlerin yürüme şekilleri hakkında net bir şey söylemek zor... Kimse... kesin bir şey söyleyemiyor."

"Modern Akıl Nasıl Oluştu?" başlıklı kısımda ise şöyle denmektedir:

"Bilim adamları hala modern aklın ortaya nasıl çıktığını bilmiyor..."

Diğer kısımlarda da yine hep, belirsizlik itirafları dikkat çekmektedir:

"Beyin boyutlarının niçin bu kadar büyüdüğü konusuna gelince... paleoantropologlar bunun nedenleri konusunda fikir birliği içinde değilller."

"... Pek çok bilim adamı, alet kullanımının evrimi konusunda kesin bir değerlendirme yapamıyor"

"Yıllardır bilim adamları Neandertallerin ve H. erectus'un niçin ortadan kalktığını araştırıyor... pek çok neden üzerinde duruldu. Ama bunların hiç biri kesinlik kazanmadı."


Bu itiraflardan da anlaşıldığı gibi, ortada bilimsel kanıtlarla gösterilmiş bir "evrim süreci" yoktur.


Hürriyet Bilim, itiraf ettiği belirsizliği "bilim böyle ilerler, yeni sorular ortaya çıkar ve cevap aranır" gibi bir mantıkla geçiştirmeye çalışmaktadır. Oysa buradaki mesele, bilimin yeni sorular ortaya çıkarması değil, bilimin evrim teorisinin hiç bir varsayımını desteklemiyor olmasıdır. Darwinist bilim adamlarının tüm çabalarına rağmen evrim lehinde kanıt bulamamalarının ve bu teorinin her alanının "belirsiz" kalmasının nedeni, teorinin tümüyle yanlış olmasıdır. Yeryüzünde evrim diye bir şey yaşanmadığı için, bunun yaşandığını varsayan her tez "belirsizlik" içinde kalmaktadır. (Bu yazıda Harun Yahya'nın "Hayatın Gerçek Kökeni" kitabından yararlanılmıştır. )


2008-07-24 17:27:30

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."