Hz. Mehdi (a.s.)'nin İmam Rabbani'nin yaşadığı yüzyılda değil, içinde yaşadığımız hicri 1400'de zuhur ettiğinin bazı delilleri

İmam Rabbani Hazretleri Mektubat’ında Hz. Mehdi (a.s.)’nin kendi döneminde zuhur etmediğini bildirmiştir. Bunun kanıtı olarak da iki önemli delil sunmuştur.

•    Bu delillerden birincisi Hz. Mehdi (a.s.)’nin yüzyıl başında zuhur edecek olması şartıdır.

•    İkincisi ise bu zuhurun Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği alametlerin ardarda gelişiyle birlikte olmasıdır. 


İmam Rabbani Hazretleri’nin 381. Mektup’daki ifadesi:Halbuki bu doğuş, MEHDİ'NİN ZUHURU ZAMANINDA OLACAK ZUHUR DEĞİLDİR. Zira, ONUN ZUHURU, YÜZ BAŞLARINDA OLACAKTIR. ŞU ANDA DAHİ, YÜZ BAŞINI, ON SEKİZ SENE GEÇMİŞ VAZİYETTEDİR.

İmam-ı Rabbani, Mektubat-ı Rabbani, 381. Mektup, s.1184


•    İmam Rabbani söz konusu sözünde Hz. Mehdi (a.s.)’nin hicri yüzyılın başında çıkacağını ifade ediyor.

•    Ancak Rabbani döneminde; hicri yüzyıl başından itibaren 18 yıl geçmiş olmasına rağmen, Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur ettiğini gösteren alametlerin hiçbiri gerçekleşmemiştir.

Bu da o dönemde Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkmayacağının en net göstergelerinin başında gelmektedir. Çünkü Hz. Mehdi (a.s.) zuhur ettiğinde hicri yüzyıl başından itibaren Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği ahir zaman alametlerinin ardı ardına meydana gelmeye başlaması gerekir.

•    Oysa bu alametler Rabbani’nin içinde yaşadığı hicri yüzyıl başından itibaren 18 yıl boyunca ve sonrasında hicri 1400’e kadar arka arkaya gerçekleşmemiştir. Ancak Hicri 1400’ün başlamasıyla birlikte bu alametler adeta kopan bir kolyenin boncuklarının düşmesi gibi arka arkaya gerçekleşmiştir.

HİCRİ 1400’DE ARKA ARKAYA GERÇEKLEŞEN AHİR ZAMAN ALAMETLERİNİN HİÇBİRİ RABBANİ HAZRETLERİ’NİN DÖNEMİNDE VUKUU BULMAMIŞTIR

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde geceyi aydınlatan büyük bir ateş 1  görülmemiştir.

Oysa 1979 yılının 15 Kasım sabahı İstanbul Boğazı’nda büyük bir Romen petrol tankeri infilak etmiştir. Büyük bir patlama meydana gelmiş, bu tanker ve içindeki yakıt günlerce yanmıştır. Bu sırada dev bir ateş, ışık, duman bulutu ve zaman zaman da patlamalar meydana gelmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde İran-Irak Savaşı 2  olmamıştır.

Oysa 1980 yılının Ekim ayında İran- Irak arasında bir savaş başlamıştır. Söz konusu bu savaş, Peygamberimiz (s.a.v.)’in günümüzden 1430 yıl önce Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur alametlerinden biri olarak bildirdiği bir savaştır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Doğu tarafından bir ateşin görünmesi 3  gibi bir olay vukuu bulmamıştır.

Oysa 1991 yılında Irak askerleri Saddam’ın emriyle Kuveyt’e ait petrol kuyularını ateşe vermiş ve bu saldırı sonucu Kuveyt ve Basra Körfezi’ni büyük bir ateş sarmıştır. Bu olayla Peygamberimiz (s.a.v.)’in Hz. Mehdi (a.s.)’nin çıkış alametlerinden biri olarak bildirdiği hadis Hicri 1400’ler itibariyle gerçekleşmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Fırat Nehri’nin suyu hiçbir surette kesilmemiştir. 4 


Oysa 1973 yılında Fırat Nehri’nin üzerine kurulan Keban Barajı’yla tarihinde ilk defa Fırat’ın suyu bir barajla engellenmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Fırat Nehri’nin suyunun kesilmesinin ardından bu bölgede büyük bir terör olmamış ve çok sayıda insan hayatını kaybetmemiştir. 5


Oysa  Fırat Nehri’nin üzerine baraj kurulmasının hemen ardından hicri 1400 itibariyle aynı bölgede PKK terörü baş göstermiş ve çok sayıda insan hayatını kaybetmiş, birçok askerimiz şehit olmuştur.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Fırat-Dicle arasında büyük bir savaş yapılmamıştır. 6


Oysa 1980 yılında başlayan ve 8 yıl süren İran-Irak Savaşı iki Müslüman ülke arasında hicri 1400’de yapılan ve bu hadisle birebir mutabık bir savaştır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Kabe’ye herhangi bir şekilde baskın düzenlenmemiş ve Kabe’de kan akıtılmamıştır. 7

Oysa hicri 1400’ün ilk günü olan 21 Kasım 1979 günü Kabe’ye kanlı bir baskın düzenlenmiş ve büyük bir katliam yapılmıştır. Yine  7 yıl sonra Hicri 1407’de Kabe’de çok daha kanlı bir olay gerçekleşmiş ve çok sayıda Hacı şehit olmuştur. Kabe’nin tarihinde bir kereye mahsus olarak meydana gelen bu terör nedeniyle Kabe’de tavaf durmuştur.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde İslam ümmeti halifesiz kalmamıştı.

Rabbani Hazretleri Miladi 1564-1624 yılları arasında yaşamıştır. Onun döneminde Kanuni Sultan Süleyman - 1. Mustafa’nın da dahil olduğu 8 Osmanlı Padişahı İslam ümmetinin halifeliğini yapmışlardır. Yani Rabbani Hazretleri’nin döneminde halifelik makamı ve bu manevi makama sahip kişiler bulunmaktaydı. Oysa Peygamberimiz (s.a.v.) rivayetlerde Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur ettiği zamanda İslam ümmetinin başında bir halife olmayacağını  bildirmiştir. Bu konuda Peygamberimiz (s.a.v.)’den rivayet edilmiş bir hadiste şöyle bildirilmektedir:


(Hz. Mehdi (a.s.)) Dünyada ismi geçecek bir halife kalmayıncaya kadar çıkmayacaktır.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, sf. 54)


•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde iki yıl üstüste Ramazan ayında Ay ve Güneş tutulmaları olmamıştır. 8

Oysa Peygamberimiz (s.a.v.), Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur edeceği ahir zamanda bu gök olaylarının gerçekleşeceğini bildirmektedir. Aynı Peygamberimiz (s.a.v.)’in bildirdiği gibi Hicri 1400’ler içinde iki yıl üstüste Ramazan ayında 15 gün arayla Güneş ve Ay tutulmaları gerçekleşmiştir. Bu tutulmalar 1981 ve 1982 yıllarında meydana gelmiştir.

*Bu tespitlere uygun olarak, 1981 yılında (Hicri 1401'de) Ramazan Ayı'nın 15. günü Ay, 29. günü de Güneş tutulmuştur.

*Yine "ikinci olarak", 1982 yılında (Hicri 1402'de) Ramazan Ayı'nın 14. günü Ay, 28. günü de Güneş tutulmuştur
.

 
•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Afganistan işgal edilmemiştir.

Oysa Peygamberimiz (s.a.v.) bir hadisinde; “Talikan’a (Afganistan’a) yazık oldu” 9 diye bildirerek Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur edeceği dönemde bu ülkenin işgal edileceğine dikkat çekmiştir. Gerçekten de Hicri 1400 (Miladi 1979) yılında Afganistan topraklarına Sovyet birliklerince bir işgal gerçekleştirilmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Azerbaycan işgal edilmemiştir.

Oysa Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zamanda “Azerbaycan’dan mutlaka bir ateş çıkacağını” 10 bildirmiştir. Gerçekten de 1990 yılında Dağlık Karabağ üzerinde hak iddia eden Ermenilerce Azerbaycan’a bir işgal gerçekleştirilmiş ve birçok Azeri Müslüman kardeşimiz şehit edilmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Lulin ve Halley kuyruklu yıldızları ard arda dünyanın yakınından geçmemişlerdir.


Halley kuyruklu yıldızı
11 1986 yılında dünyanın yakınından geçmiştir. Bu geçişi 76 yılda bir olan bir geçiştir. Kuyruklu yıldızın bu son geçişi tarih olarak hicri 1400’lere denk gelmiştir. 

Rabbani Hazretleri Mektubat’ında, Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisinde haber verdiği ve ahir zamanda zuhur edecek olan iki başlı, Batıdan doğuya doğru (diğer kuyruklu yıldızların hareket yönünün tersi yönde hareket eden) bir kuyruklu yıldızdan bahsetmektedir.12 Bu yıldız 2009 yılında dünyanın yakınından geçmiş olan Lulin kuyruklu yıldızı’dır. Bilim adamları bu yıldızın bir daha ancak 1000 yıl sonra dünyanın yakınından geçebileceğini söylemektedirler.
•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Şam ve Mısır melikleri öldürülmemişlerdir.13 

Oysa tam hadislerde bildirildiği gibi Hicri 1400’ün hemen öncesinde Mısır ve Şam emirleri ardı ardına suikastler sonucu öldürülmüşlerdir. Bu olaylardan bazıları şöyledir:

  • 1920’de Suriye'nin eski Cumhurbaşkanı Salah Al-Deen Beetar,
  • 1921'de Suriye Başbakanı Droubi Paşa,
  • 1949'da Suriye Başbakanı Muhsin al-Barazi,
  • 1951'de Ürdün Kralı Abdullah
  • 1982'de bombalı suikaste uğrayan Lübnan'da Falanjist Lideri Beşir Cemayel

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Mısırlıların esir alınması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. 14 

Oysa 26 Ekim 1956 yılında İsrail Mısır’a saldırdı ve Sina Yarımadası’nı işgal etti. Ardından yine İsrail Mısır arasında 6 Gün Savaşı yapıldı. Bugün hala Batı Şeria, Golan Tepeleri ve Kudüs İsrail işgali altındadır. Bu savaşlar sırasında oldukça fazla sayıda Mısırlı İsrail askerleri tarafından esir alındı ya da şehit edildi.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde tozlu dumanlı karanlık bir fitne 15 gerçekleşmemiştir.


Oysa 11 Eylül 2001 tarihinde ABD’nin New York ve Washington eyaletlerinde meydana gelen dünya tarihinin en büyük terör saldırısı bu hadisle büyük bir uyum göstermektedir. bu olayların ardından çok büyük bir toz ve duman bulutu çevreyi sarıp kuşatmıştır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde dünya çapında yaygın katliamlar yaşanmamıştır. 16


Oysa 20. yüzyılda sırf 1. ve 2. Dünya savaşlarında bile yaklaşık 250 milyon kişi hayatını kaybetmiştir. 20. yüzyılda gelişen silah  teknolojisi ve buna bağlı olarak gelişen savaş stratejileri sonucu katliamlar, işgaller ve savaşlar büyük can kayıplarına neden olmuştur. Filistin’de, Ruanda’da, Bosna-Hersek’de, Çeçenistan’da, Doğu Türkistan’da Irak’da ve dünyanın başka birçok yerinde büyük kayıplar yaşanmıştır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Müslümanlarla Yahudiler savaşmamışlardır. 17

Oysa Müslümanlar ve Yahudiler arasındaki anlaşmazlıklar 20. yüzyılın başlarından günümüze kadar çatışmalar ve savaşlar şeklinde devam edegelmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Dünyada Allah’ın açıkça inkar edilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır. 18

Oysa haşa Allah'ı inkar etme sapkınlığı olan ateizm, 19. yüzyılın sonundan itibaren yaygınlaşmıştır. Materyalizm ve Darwinizm'in yaygınlaşmasıyla kendilerine felsefi ve sözde bilimsel dayanak buldukları yanılgısına kapılan ateistlerin sayısı 20. yüzyılda artmıştır. Hz. Mehdi (a.s.) döneminde ateizm, materyalizm, Darwinizm ve komünizm gibi sapkın inanç sistemleri fikren yok edilecek. Kuran ahlakı ve Peygamberimiz (s.a.v.)’in sünneti seniyyesi tüm dünya insanları üzerinde hakim olacaktır. Rabbani Hazretleri döneminde ne böyle bir inkar sistemi dünyaya hakim oldu ne de Hz. Mehdi (a.s.) tarafından bu sistemlerin fikren yok edilip din ahlakının hakimiyeti gibi bir durum söz konusu oldu.
•   
İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Müslümanlar birbirleriyle savaşmamışlardır. 19

Oysa Hicri 1400’ün başlarından itibaren bazı müslüman ülkeler arasında savaşlar baş göstermiştir. İran-Irak Savaşı, Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi bu hadisin hicri 1400’den sonra tahakkuk ettiğini göstermektedir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde dünyada büyük bir anarşi ve kargaşa yaşanmamıştır. 20

Oysa Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhur ettiği geçtiğimiz 20. yy, dünyada anarşi ve terörün atağa kalktığı büyük katliam ve savaşların yaşandığı, anarşi ve kargaşanın en yüksek noktaya ulaştığı bir yüzyıl olmuştur.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde “bir ordunun çölde kaybolması” 21  gibi bir durum söz konusu olmamıştır.

Oysa 2003 yılında gerçekleşen Irak işgali sırasında Irak ordusunun 15.000 kişilik Fedailer adlı askeri birliği kaybolmuştur.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Iraklıların parasının bitmesi, para birimlerinin tedavülden kaldırılması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. 22

 
Oysa 2003 yılında gerçekleşen Irak işgali sırasında Irak dinarının tedavülden kaldırılması söz konusu olmuş, Irak Dinarı hızla değer kaybetmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Bağdat’ın alevler içinde kalması gibi bir durum söz konusu olmamıştır. 23 

Oysa 2003 Irak işgali sırasında ilk günden itibaren Bağdat en yoğun bombardımana tutulan şehir olmuş ve hadis tezahür etmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Irak’ın yeniden yapılanması gibi bir durum olmamıştır. 24

Oysa 2003 işgali ardından harabeye dönen Irak, günümüzde büyük bir hızla yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde yüksek binalar inşa edilmemiştir
25

Oysa içinde yaşadığımız hicri 1400’ler çok yüksek gökdelenlerin, binaların inşa edildiği bir yüzyıldır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde insanların kamçısının ucuyla konuşmamış yani  telefon henüz icat edilmemiştir. 26

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde çöller yeşertilmemiş, kurak topraklarda tarımsal islah çalışmaları henüz hayata geçirilmemiştir

Peygamberimiz (s.a.v.) hadisinde;


“Arabistan'da da nehirler ve bahçeler oluşmadıkça kıyamet kopmaz.”

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 17/22, hadis no: 8819)


şeklinde bildirerek çöl topraklarında tarımsal islah çalışmaları yapılacağını haber vermiştir. Oysa bugün Arabistan’ın çöl topraklarına suyun ulaştırılmasıyla en kurak topraklarda bile tarımsal üretim yapılmaktadır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde kişinin kendi sesi kendisiyle konuşmamış yani ses kayıt aletleri henüz icat edilmemiştir.
27

Bu teknolojik çalışmalarda özellikle 20. yy’da dikkat çekici gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde büyük şehirlerin yok olmasına neden olan büyük olaylar, savaşlar meydana gelmemiştir. 28 

Ancak gerek 1. ve 2. Dünya Savaşları gerekse son yıllarda meydana gelen büyük depremlerle birçok mega şehir yerle bir olmuştur. Hiroşima ve Nagasaki şehirleri atılan atom bombalarıyla yaşanamaz bir hale gelmiştir.

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadisinde bazı önemli detaylarıyla dikkat çektiği büyük bir olay meydana gelmemiştir.29

Oysa Peygamberimiz (s.a.v.)’in hadiste verdiği bu detaylar hicri 1400’ün hemen öncesinde meydana gelen 1 Mayıs 1977 yılındaki 1 Mayıs Taksim olaylarıyla son derece  benzerlikler taşımaktadır.

http://hazretimehdi.com/makale.php?id=14417

•    İmam Rabbani Hazretleri’nin döneminde kuraklığın ardından yoğun yağmurlar yağmamıştır.
30 

Oysa Peygamberimiz (s.a.v.) ahir zamanda özellikle Lulin Kuyruklu yıldızının geçişinin ardından gerçekleşecek yoğun yağmurlara dikkat çekmiştir. Gerçekten de 24 Şubat 2009 tarihinde Lulin kuyruklu yıldızının geçişinin hemen ardından Mart ayı itibariyle özellikle Türkiye’de yoğun bir yağış söz konusu olmuştur. Türkiye toprakları için kuraklıktan ve yağış azlığından yakınılırken bazı kesimlerde halk yağışlar nedeniyle evlerinden tahliye edilmek zorunda kalmıştır. Örneğin Dim Barajı’nın kapakları aşırı yağış nedeniyle kırılmıştır.

Saydığımız tüm bu alametler Peygamberimiz (s.a.v.) tarafından ahir zamanda zuhur edeceği bildirilen Hz. Mehdi (a.s.)’nin alametlerinin sadece bir kısmıdır. Ancak sırf bu alametler bile Hz. Mehdi (a.s.)’nin Rabbani Hazretleri döneminde kesinlikle zuhur etmediğinin bir göstergesidir. İmam Rabbani içinde yaşadığı hicri yüzyılın ilk 18 yılına kadar ve sonrasında tecelli etmeyen bu alametlerden dolayı Hz. Mehdi (a.s.)’nin kendi yüzyılında çıkmasının mümkün olmadığını ifade etmiştir. Oysa içinde yaşadığımız hicri 1400’ün ilk günü itibariyle bu alametler bir bir çıkmaya başlamıştır. Bu durum Hz. Mehdi (a.s.)’nin bu yüzyıl itibariyle zuhur ettiğinin Allah’ın izniyle kesin ve net bir göstergesidir.

(Doğrusunu Allah bilir.)
1 Hüseyin b. Ali (RA) dan şöyle rivayet olunmuştur:
"Gökyüzünde doğu cihetinden, geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit, işte o an, Hz. Mehdi (a.s.)’nin geliş vaktidir." mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l İmam El-Mehdi El-Muntazar

2  Şevval ayında ayaklanma Zilkade'de harb konuşmaları, Zilhicce'de ise harb vaki olacak. (Kıyamet Alametleri,  s. 166)

3 Yemin ederim ki bir ateş sizi saracaktır. O ateş bugün Berehut denilen vadide sönük vaziyettedir. O ateş içinde müthiş azap olduğu halde insanları kaplar. O ateş insanları, malları yakıp bitirir. Sekiz gün içinde rüzgar ile bulut gibi uçarak dünyanın her tarafına yayılır. Geceki sıcağı gündüz ki hararetinden daha şiddetlidir. O ateş insanların başının üzerinden arşın altına kadar yaklaşarak yeryüzü ile gökyüzü arasında gökgürültüsü gibi korkunç gürültüsü olur, buyurdu. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 461)

4 Fırat Nehri'nin suyu çekilerek altın hazinesini açıklaması zamanı yaklaşıyor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir şey almasın. ( Riyazü's Salihin, 3/332)

5 "Fırat nehri'nin suları çekilerek altından bir dağ ortaya çıkacak, İnsanlar bunu almak için vuruşacak ve HER YÜZ KİŞİDEN, sadece BİRİ hayatta kalacak. Bu zaman gelinceye kadar kıyamet kopmaz." (Müslim, Fiten, 29)

6 "Fırat ile Dicle arasında Zevra (Bağdat) denen bir şehir olacak. Orada büyük bir savaş olacak. Kadınlar esir edilecek, erkekler ise, koyun kesilir gibi boğazlanacak." 
(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, sf. 38, El Muttaki)

7 Şevval'de savaş naraları, Zilhicce'de harb ve kıtal (muharebe, kavga) olur, yine Zilhicce'de Hacı talana uğrar, hatta caddeler kandan geçilmez ve haramlar çiğnenir. Beyt-ül Muazzama'ın yanında büyük günahlar işlenir. (Kitab-ül Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)

8 Ramazan'ın birinci gecesi Ay, ortasında Güneş tutulacaktır. (Kıyamet Alametleri, s. 199)
Mehdi için 2 alamet vardır ki...Bunun birincisi, Ramazan'ın birinci gecesi Ay'ın ikincisi de ortasında Güneş'in tutulmasıdır.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)
Ramazan'da iki defa Ay tutulması olacaktır. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)
Mehdi'nin çıkmasından önce bir Ramazan içinde Güneş iki defa tutulacaktır. (Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)

8 Talikan'a (Afganistan'a) yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. ''
(Kitab-ül Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 59)

9 ...Ebu Basîr der ki: İmam Ebu Abdullah Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu: Babam bana şöyle buyurdu: AZERBAYCAN'DAN MUTLAKA BİR ATEŞ ÇIKACAKTIR. VE HİÇBİR ŞEY ONUN KARŞISINDA DURAMAYACAK. BÖYLE BİR ŞEY OLUNCA EVİNİZDE OTURUN. Biz ne yaparsak siz de onu yapın. (Yani biz evde otururken siz de oturun). Ve bizim kıyam edenimiz (Hz. Mehdi (a.s.)) hareket ettiğinde süratle ve hiç durmadan ona doğru koşun...(Şeyh Muhammed b. İbrahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 311)

11 O gelmeden önce, doğudan ışık veren bir kuyruklu yıldız görünecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

12 Mükerrer olarak, ŞARK CANİBİNDEN DOĞAN AMUD-U NURANİDEN (nurlu sütundan) sormaktasınız. Bilesin ki, Ashabın verdiği habere göre, Resulullah (sav) Efendimiz şöyle buyurmuştur: "Vaad edilen Mehdi (a.s.)'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman, ŞARK TARAFINDA İKİ DİŞLİ (1) MÜNEVVER (2) BİR BOYNUZ (3) ÇIKAR."

13  Ondan önce Şam ve Mısır melikleri (hükümdar, memleket sahibi) öldürülecektir...(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

14 "Şam ehli, Mısırlı kabileleri esir alacaklardır." (El Kavl-ul Muhtasar Fi Alamat-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

15 Tozlu dumanlı, karanlık bir fitne görülecek, bunu diğerleri takip edecek... (Kitab-ül Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

16 Mehdi'den önce, yaygın katliamların vuku bulacağı büyük bir fitne görülecektir.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37

17 Müslümanlarla Yahudiler harb etmedikçe kıyamet kopmaz...
(Müslim, Tirmizi)

18 Allah apaçık inkar edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz. (Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 27)

19 İki büyük İslam ordusu birbirleriyle harp etmedikçe kıyamet kopmayacaktır. 
(Ölüm-Kıyamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 454, no.831)
Hz. Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki: "Müslümanlardan iki grup aralarında savaşmadıkça Kıyamet kopmaz. Bunlar aralarında büyük bir savaş yaparlar, fakat dâvaları birdir." (Buhari, Fiten: 24, Menakıb: 25, İstitabe: 8; Müslim, İman: 248, Fiten: 17)

20 Kıyametin hemen yakınında anarşi ve kargaşa günleri vardır. (Suyuti, Cami'üs Sagir, 3/211)

21 Mehdi'nin beş alameti bulunur. Bunlar Süfyani, Yemani, semadan bir sayha (çağrı, nara), Beyda'da bir ordunun batışı ve günahsız insanların öldürülmesidir. (Naim Bin Hammad)

22 "Iraklıların elinde ölçecekleri bir tartı aleti ve alış-veriş yapabilecekleri bir para hemen hemen kalmayacak." (Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 45

23 Ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir... 
(Risalet-ül Huruc-ül Mehdi, Cilt 3, sf. 177)

24 ..Irak'a saldırmadıkça kıyamet kopmaz. Ve Irak'taki masum insanlar Şam'a doğru sığınma yerleri ararlar. Şam yeniden yapılanır, Irak da yeniden yapılanır.(Kenzul Ummal, Kitab-ul kıyame kısm-ul efal, c.5, s. 254)

25 Yüksek yüksek binalar inşa edilmedikçe. kıyamet kopmaz. 
(Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s. 468)
Binaların gökdelenler haline gelmesi... (Kıyamet Alametleri, s. 146)

26 Kişiye kamçısının ucu konuşmadıkça. kıyamet kopmaz. 
(Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s.471)

27 Kişiye (kendi) sesi konuşmadıkça. kıyamet kopmaz. 
(Ölüm, Kıyamet ve Diriliş, s.471)

28 "Büyük şehirler dün sanki yokmuş gibi helak olur." Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)

29 "Hz. Mehdi (as) çıkmadan önce medinede simsiyah taşların bile kan içinde kaybolacağı büyük bir vak'a olacaktır. Bu olayda bir kadının öldürülmesi bir kamçının sallanması kadar kolay olacaktır. Ve bu olay 2 km kadar yayılacaktır. "
(EI-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-iI Muntazar, 41

30 Hz. Mehdi (a.s.)’nin zuhurunda çift kuyruklu bir kuyruklu yıldız çıkacak ve öyle parlak olacak ki, dolunay gibi parlayacak. Bu yıldızın çıkışından sonra öyle çok yağmur yağacak ki, büyük hasar olacak. Fakat halk bu yağmurları sevinçle karşılayacak. Çünkü bundan önceki 3 yılda hiç yağmur yağmamış olacak.
(Murtaza Lakha, R &K Tyrell Basımevi, Londra, 1993)


2009-09-22 14:43:13

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.org adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
ANAL TECAVÜZ TEKNİK OLARAK İMKANSIZDIR. BU KONUDA ALEYHİMİZE YAPILAN...
YARGILAMA HAKKINDAKİ GERÇEKLER VE BAZI BASINDAKİ BOŞA SEVİNÇ NİDALARI
KUMPASÇILARIN HEDEFİNDE BU KEZ DE INSTAGRAM, TWITTER VE DİĞER SOSYAL MEDYA...
SAYIN BARIŞ TERKOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
TEK CÜMLELİK İFTİRAYLA MASUM BİR GENÇ KIZA 40 YIL HAPİS CEZASI
ADNAN OKTAR DAVASINDA "18 YAŞIN ALTINDAKİ KIZLARIN İSTİSMARI" YALANI
EBRU ŞİMŞEK OLAYININ İÇYÜZÜ
SAYIN ADNAN OKTAR’IN 10 BİN YILLIK CEZAYI GÜLEREK KARŞILAMASI BAZI...
DAVA DOSYAMIZDA TEK BİR DOĞAL MÜŞTEKİ YOKTUR
CAMİAMIZDA EVLİLİK BEKLENTİSİNE KAVUŞAMAYAN BAZI KIZLAR BUNUN HINCIYLA...
GERÇEK DIŞI HABERCİLİĞİ BENİMSEYEN BİR KISIM BASIN HALKIN GÖZÜNDE GÜVEN VE...
HİÇBİR SUÇ OLMADIĞINI ÇOK İYİ BİLDİKLERİ İÇİN RESMİ MAKAMLAR ARAMIZA POLİS...
DOSYADAKİ SADECE 25 MÜŞTEKİ VE ETKİN PİŞMAN SANIĞIN İFADELERİNDEKİ 1000'E...
YABANCI HUKUKÇU VE AKADEMİSYENLER, ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ ETKİN PİŞMAN...
CUMHURİYET GAZETESİNE CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
ETKİN PİŞMAN OLMAYA ZORLANAN ARKADAŞLARIMIZA OYNANAN OYUN
SAYIN ADNAN OKTAR'IN YAKIN ZAMANDA MAHKEMEYE SUNDUĞU BAZI KISA BEYAN...
TÜRKİYE'DE HUKUK RAFA MI KALKTI?
"FİKREN İKTİDAR OLMAK" ANCAK SAYIN ADNAN OKTAR'IN İLMİ VE FİKRİ...
'ORAL YOLDAN TECAVÜZ' İDDİALARI GERÇEK DIŞIDIR
ESKİ TAKİPSİZLİK VE ZAMAN AŞIMI KARARLARI YARGILANANLAR ALEYHİNDE...
CAMİAMIZA YÖNELİK 2 YILLIK GİZLİ TEKNİK TAKİPTE TEK BİR SUÇ DELİLİ DAHİ...
ÇİZGİ ROMANLARLA, PORNO FİLMLERDEN ALINAN GÖRÜNTÜLERLE KARALAMALAR YAPMAYA...
ADNAN OKTAR HİÇBİR ZAMAN “NAMAZI MİNİ ETEKLE KILABİLİRSİNİZ” DEMEMİŞTİR...
Sn. Adnan Oktar’ın Mahkemede Söylediği Son Sözü
GAZETECİ SAYIN İSMAİL SAYMAZ 'A AÇIK MEKTUP
BASIN MENSUPLARIMIZI ADİL VE TARAFSIZ HABERCİLİĞE DAVET EDİYORUZ
ADNAN OKTAR DAVASINDAKİ HTS KAYITLARI HUKUKEN SUÇLAYICI YÖNDE DELİL OLARAK...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN İSMİNİ KOYMASININ ARDINDAN BİRÇOK DEVLET BÜYÜĞÜMÜZ VE...
İDDİANAMEDE, KANDİLLİ'DEKİ EVDE SÖZDE "KULE" OLARAK ADLANDIRILAN BİR ODADA...
İDDİANAMEDE, SN ADNAN OKTAR'IN KENDİSİNİ GÜYA "MEHDİ RESUL" İLAN ETTİĞİNE...
SN. ADNAN OKTAR, ESKİ GAZETECİ MEHMET BARANSU İLE SADECE BİR KEZ, 2011...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİNE KARŞI ÇIKMAK, FETÖ'NÜN İNFAZ LİSTESİNE GİRMEK...
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ GECESİ SN. ADNAN OKTAR'IN A9 TV'DEN GECE BOYUNCA...
CAMİAMIZA DÜZENLENEN OPERASYONDA "GENELEV VE FUHUŞ MAFYASI" ÖNEMLİ BİR ROL...
İDDİANAMEDEKİ EVLİLİK KONUSUNDAKİ SUÇ İSNATLARI GEÇERSİZDİR
15 ARALIK 2020 SALI GÜNÜ YAYINLANAN "ADNAN OKTAR ARKADAŞ GRUBUNA...
FETÖ’YE YARDIM İDDİASI BÜYÜK BİR İFTİRADIR
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU (YİK) ÜYESİ SAYIN CEMİL ÇİÇEK...
GERÇEKTE YAŞANTISI ÇİLE VE SIKINTILARLA DOLU OLAN SN. ADNAN OKTAR’IN “LÜKS...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN HİÇBİR ZAMAN MEHDİLİK İDDİASI OLMADIĞI GİBİ MEHDİLİK...
SAYIN ADNAN OKTAR'IN, DEĞERLİ OSMANLI PADİŞAHI SULTAN II. ABDÜLHAMİD HAN'I...
İSRAİLLİ SİYASİLER VE SANHEDRİN HAHAMLARI, TÜRKİYE-İSRAİL İLİŞKİLERİ...
ARKADAŞIMIZ AYŞE KOÇ'UN, 13 KASIM 2020 TARİHİNDE KATILDIĞI BİR TV...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SN. ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP–2
KUMPAS ÇETESİ SON ÇAREYİ KASET İMASI YALANINA SARILMAKTA ARIYOR
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ SİVİL DİPLOMASİ FAALİYETLERİNİN...
HALK TV, MEDYA MAHALLESİ PROGRAMINDA ORTAYA ATILAN İDDİALARA CEVAPLARIMIZ
ESKİ SAĞLIK BAKANIMIZ SAYIN OSMAN DURMUŞ’UN VEFATI ÜZERİNE ÇIKAN HABERLERE...
MAVİ MARMARA FACİASINDA, İSRAİL'İN TÜRKİYE'DEN ÖZÜR DİLEYİP TAZMİNAT...
FOSİLLERİN ARTIK DEVLETİMİZ ELİYLE MÜZELERDE SERGİLENECEK OLMASI...
FETÖ BAĞLANTISI YALANI
ŞEREF MALKOÇ AĞABEYİMİZDEN RİCAMIZDIR
MEDYAMIZ ÖZKAN MAMATİ İSİMLİ KİŞİNİN GERÇEK YÜZÜNÜ MUTLAKA BİLMELİDİR
HAKLARINDA HİÇBİR KESİN YARGI KARARI OLMAYAN SN. ADNAN OKTAR VE...
MERVE BÜYÜKBAYRAK AKIL HASTANESİNE SEVK TALEBİ GEREKTİRECEK NE YAPTI?
BASINA ÖZEL HAZIRLANAN SENARYOLARLA HAKKIMIZDA ALGI OLUŞTURULMAYA...
MİLLİYET GAZETESİ MAGAZİN YAZARI SAYIN ALİ EYÜBOĞLU’NA AÇIK MEKTUP
AYRILIP DAĞILMA GİBİ BİR NİYETİMİZ ASLA YOK!
YENİ ŞAFAK GAZETESİ YAZARI SAYIN HASAN ÖZTÜRK’E AÇIK MEKTUP
SAYIN ÖZLEM GÜRSES'E AÇIK MEKTUP
SAYIN MİNE UZUN'A AÇIK MEKTUP
DAVA DOSYASI BOMBOŞ ÇIKINCA MEDET UMULAN ESKİ BİR İFTİRA: "GİZLİ TÜNELDEN...
KONUNUN TARAFLARINA SÖZ HAKKI VERMEDEN TEK TARAFLI YAYIN YAPMASI HABERTÜRK...
SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK MEKTUP
HALK TV'YE AÇIK MEKTUP
OZAN SÜER ARKADAŞIMIZIN TUTUKLANMASIYLA İLGİLİ OLARAK AV. SENA AKKAYA...
TÜRK İNSANI ADİL, TARAFSIZ, DÜRÜST, İLKELİ VE SEVGİ DOLU BİR BASIN ÖZLEMİ...
İFTİRA ÜZERİNE KURULAN DAVAMIZIN TEMELİNDEKİ SEBEP: "HUSUMET"
HÜRRİYET GAZETESİ VE YAZARLARINA CESARETLE VE ISRARLA DOĞRUDAN YANA OLMAK...
SEVGİ, KARDEŞLİK VE SELAM GÖNDERME İDDİALARI TUTUKLAMA GEREKÇESİ OLAMAZ
MEHDİYET İNANCI SEBEBİYLE SAYIN ADNAN OKTAR’IN YANINDAN AYRILMADIĞIMIZ...
TOPLU BİR AKIL TUTULMASI: "GALEYAN"
ELVAN KOÇAK BEY’İN YANLIŞ BİLGİLENDİRİLDİĞİ HUSUSLAR
AV. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP–3
İNGİLİZ DERİN DEVLETİNİN ÜLKEMİZDEKİ ALÇAK, HAİN VE AŞAĞILIK KRİPTO...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ’YE BİR KEZ DAHA DOSTLUK VE SEVGİ...
MÜŞTEKİ İFADELERİ HAKKINDA BASINDA YER ALAN GERÇEK DIŞI HABERLER
SEVGİDEN VAZGEÇMEK ZULÜM OLUR, TEK İSTEĞİMİZ SEVGİ TOPLUMU OLUŞMASI
2 YILDAN BU YANA CAMİAMIZA KARŞI YAPILAN HAK VE HUKUK İHLALLERİ, ZULÜM VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZ MASUMİYET KARİNESİNE VE SAVUNMA HAKKINA...
ATV KAHVALTI HABERLERİNDEKİ ASILSIZ İTHAMLARA CEVABIMIZDIR
MİLLİ ÇÖZÜM DERGİSİ BAŞYAZARI AHMET AKGÜL’ÜN İFTİRALARA DAYANARAK YAPTIĞI...
SEVGİYE DAİR HER DAVRANIŞIN SUÇ KAPSAMINA SOKULMA GAYRETİNDEN ENDİŞE...
AV. SN. CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ’DAN MÜSLÜMANLAR HAKKINDA KONUŞURKEN ADİL, DÜRÜST VE...
İSTİKLAL İNTERNET HABER SİTESİ YAZARLARINDAN SAYIN ÖMER AKDAĞ’A...
MADDİ GELİR ELDE ETMEK UĞRUNA TERTEMİZ, NUR GİBİ İNSANLARI ACIMASIZCA YOK...
DOSYAMIZDA ETKİN PİŞMANLIK İFADELERİ DEĞİL, CAN HAVLİYLE KENDİNİ...
SAYIN MİNE KIRIKKANAT HANIMIN SAVUNMA HAKKINI VE DEĞERLİ AVUKATLARI HEDEF...
BASIN KORKU DEĞİL ADALET, DÜRÜSTLÜK VE TARAFSIZLIK ÜZERİNE KURULU YAYIN...
AKİT'TEKİ KARDEŞLERİMİZ YAYINLARINDAKİ HAKARETAMİZ ÜSLUBA KARŞI MUTLAKA...
SN. ADNAN OKTAR DURUŞMALAR BOYUNCA MASKE KULLANMIŞ, GENEL SAĞLIĞIN...
MÜMİN ALLAH’TAN GELEN İŞARETLERİ GÖRÜR VE HAYRA YORAR
KANAL D ANA HABER PROGRAMINI HUKUK VE VİCDAN SINIRLARI İÇİNDE YAYIN...
ARKADAŞIMIZ BÜLENT SEZGİN'DEN SAYIN AYŞENUR ARSLAN HANIMEFENDİ’YE AÇIK...
SAYIN ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARINI GÜYA TEHLİKELİYMİŞ GİBİ GÖSTERME OYUNU
ARKADAŞIMIZ SERDAR SUPHİ TOGAY'IN MAHKEME İFADESİNDEN BASINA YANSIYAN...
SÖZDE ETKİN PİŞMAN OLMAK ZORUNDA BIRAKILAN ARKADAŞIMIZ ALİ ŞEREF GİDER’İN...
TURNİKE İFTİRASINA İTİBAR EDİP DİLE GETİRENLERİN ASIL ÖNCELİĞİ...
AKİT CAMİASINDAKİ KARDEŞLERİMİZ BİZİM İYİ NİYETİMİZİ YAKINDAN BİLİR VE...
GERÇEKLER SAYIN DOĞAN KASADOLU'NUN HAYAL DÜNYASINDA YAŞADIĞINDAN VE...
ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU KARDEŞİMİZE HANIMLAR HAKKINDA SAYGILI VE NEZAKETLİ...
MUHAFAZAKAR CAMİADA HAKKIMIZDA MERAK EDİLEN BAZI SORULARA CEVAPLAR
DURUŞMADA YÖNELTİLEN SORULAR İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAMALARIN ASILSIZ...
ARKADAŞIMIZ SEDAT ALTAN'DAN DEĞERLİ GAZETECİMİZ SAYIN AHMET HAKAN'A AÇIK...
ARKADAŞIMIZ MERVE BÜYÜKBAYRAK'IN MİNE KIRIKKANAT HANIMEFENDİ'YE AÇIK...
ARKADAŞIMIZ KARTAL İŞ'TEN SAYIN DOĞU PERİNÇEK’E AÇIK MEKTUP
AV. SN. KEREM ALTIPARMAK’IN “İNTERNET ERİŞİM ENGELLERİ VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ”...
"NİHAYET DERGİSİ"NDE, CAMİAMIZ HAKKINDA YAPILMIŞ GERÇEK DIŞI, ÇİRKİN BİR...
HALKI, HALKA EZDİREN SİSTEM SON BULMALI
KONU DEKOLTE DEĞİL, SEVGİMİZE VE DOSTLUĞUMUZA DUYULAN ÖFKE
INDEPENDENT-TÜRKÇE'NİN MÜSLÜMANLARA EVRİM TEORİSİNİ KABUL ETTİRME TAKTİĞİ
BUGÜN BAZI GAZETECİLERİN TUTUKLANMASINI ELEŞTİREN CNN TÜRK GECE GÖRÜŞÜ...
DEKOLTE GİYDİLER DİYE MASUM İNSANLARA YÜZLERCE YIL HAPİS CEZASI İSTEYİP...
SN. ADNAN OKTAR’IN MEHDİLİK İLAN EDEREK DEVLETİ ELE GEÇİRECEĞİ İTHAMI AKLA...
ARKADAŞIMIZ EMRE BUKAĞILI'NIN SN. FAZIL SAYIN AÇIKLAMALARINA CEVABI
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KARDEŞİMİZİN DE CEMAATLERİN MİLLETİMİZ İÇİN DEĞERİNİ ÇOK...
ADNAN OKTAR OLMASAYDI...
SAYIN ERGUN YILDIRIM’IN “YENİ MEHDİLER” BAŞLIKLI KÖŞE YAZISINA...
NORMAL VE LEGAL BİR YAŞAMDAN YAPAY SUÇLAR ÜRETİLEREK "HAYALİ BİR SUÇ...
SAYIN ADNAN OKTAR’IN TUTUKLANMASININ ARDINDAN...
CÜBBELİ AHMET HOCAMIZ MÜSLÜMANLARA ATILAN İFTİRALARA İTİBAR ETMEMELİDİR
ODATV GENEL YAYIN YÖNETMENİ SN. BARIŞ PEHLİVAN'A AÇIK MEKTUP
KOMPLOCULAR, KORKUTARAK "SÖZDE" İTİRAFÇI YAPTIKLARI ARKADAŞLARIMIZ...
CUMHURİYET GAZETESİNE AÇIK MEKTUP
GENİŞ HAYAL GÜCÜ İLE KURGULANAN DAVA DOSYASI
MODERNLİK İSLAM’IN GELİŞİP YAYILMASINDA EN ETKİLİ YÖNTEMDİR
SN. ENVER AYSEVER’İN PROGRAMINDA GÜNDEME GELEN İTHAMLARIN CEVAPLARI
SN. ADNAN OKTAR: "ALLAH'IN VERECEĞİ KARARI TALEP EDİYORUM"
MİNE KIRIKKANAT GİBİ AYDIN VE DEMOKRAT BİR HANIMA HUKUKUN TEMEL İLKELERİNE...
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
Adnan Oktar: "Allah’ın vereceği kararı talep ediyorum."
YENİ AKİT GAZETESİ VE ODA TV’DE YER ALAN “UYAP’TAN SANIĞIN ADI SİLİNDİ”...
SAYIN BİRCAN BALİ'YE CEVAP
SAYIN AVUKAT CELAL ÜLGEN'E AÇIK MEKTUP
SAYIN ALİ İHSAN KARAHASANOĞLU'NA CEVAP
SAYIN ADNAN OKTAR VE CAMİAMIZA YÖNELİK MANEVİ LİNÇ
SN. DOĞU PERİNÇEK VE SN. PROF. DR. ALİ DEMİRSOY'UN ÖNEMLİ OLDUĞUNU...
SAYIN PROF. DR. NURAN YILDIZ'A AÇIK MEKTUP
SN. ADNAN OKTAR VE ARKADAŞLARININ İSRAİL VE MUSEVİLERLE OLAN...
CAMİAMIZA YÖNELİK "YURTDIŞI LOBİ FAALİYETLERİ" İSNADI İLE İLGİLİ...
FETÖ'YE KARŞI EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİLERİ SN. ADNAN OKTAR YAPMIŞTIR
DELİL VE ŞAHİT OLMADAN SUÇSUZ İNSANLARI CEZALANDIRMAK KUR’AN’A UYGUN...
ARKADAŞLARIMIZ MUAZZEZ VE YILDIZ ARIK’IN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI...
İNSANLARA NEREDE VE KİMLERLE YAŞAYACAKLARINA DAİR BASKI VE DAYATMADA...
ARKADAŞIMIZ BERİL KONCAGÜL’ÜN DURUŞMADAKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARINA...
KANAL D'NİN UYDURMA HABERİ
MERVE BOZYİĞİT'İN DURUŞMADAKİ AÇIKLAMALARI KUMPASI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ !!!
ARKADAŞLARIMIZ ALTUĞ ETİ, BURAK ABACI VE CEYHUN GÖKDOĞAN'IN...
KUMPASÇILARIN ARKADAŞLARIMIZA BASKI VE TEHDİTLE DAYATTIĞI GERÇEK DIŞI...
"NORMAL HAYATIN SUÇMUŞ GİBİ GÖSTERİLMESİ" ANORMALLİĞİ
ARKADAŞIMIZ ÇAĞLA ÇELENLİOĞLU'NUN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
YENİ ŞAFAK VE GÜNEŞ GAZETELERİNDEKİ GERÇEK DIŞI İDDİALARA CEVAP
SAVUNMA HAKKIMIZ NASIL ENGELLENDİ?
ARKADAŞIMIZ ECE KOÇ'UN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
ARKADAŞLARIMIZ MUSTAFA ARULAR VE EMRE TEKER'İN DURUŞMALARINDAKİ...
ARKADAŞIMIZ AYÇA PARS'IN DURUŞMADAKİ İDDİALARINA CEVABIMIZ
KAMU VİCDANI YALANI
DEVLETİMİZİN VERDİĞİ SİLAH RUHSATLARI CAMİAMIZA DUYDUĞU GÜVENİN AÇIK BİR...
ASIL HEDEF İSLAM ALEMİ, TÜRKİYE, SAYIN ERDOĞAN VE AK PARTİ HÜKÜMETİ
GERÇEK MODERNLİK İSLAM DİNİNDEDİR
TV PROGRAMLARINDA SEVGİ DİLİ ESAS ALINMALIDIR
"Allah'tan tahliyemizi istirham ediyorum"
AKİT GRUBUNA AÇIK MEKTUP
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
GARDIROP YALANI
SAYIN DOĞU PERİNÇEK'E AÇIK MEKTUP
'CRACKED.COM' SİTESİNDEKİ İDDİALARA CEVAP
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."