Hürriyet Daily News, Sayın Adnan Oktar’ın Sevim Songün'ün sorularına cevapları, 20 Şubat 2009

 
 
·        Evrim teorisine karşı hem Türkiye’de hem de dünyada çeşitli çalışmalar yürütüyorsunuz. Bunlar arasında çıkarılan kitaplar ve fosillerin sergilenmesi de var. Dünyada bugün yaratılışçılığın evrim teorisi karşısında daha da yüksek düzeyde inanana sahip olduğunu söyleyebilir miyiz?
 
ADNAN OKTAR: Tabi ki, yapılan kamuoyu yoklamaları bunu açıkça ortaya koyuyor zaten. Darwinizm'e inananlar 30 yıl önce, %70-80 oranındayken, bugün dünyanın pek çok ülkesinde bu oran %20-30'lara düştü, ki bu gün geçtikçe daha da azalacaktır. Ama tabi Darwinist-materyalist fikir diktatörlüğünün baskı rejimini de görmezlikten gelmemek lazım. Çünkü Darwinistler adeta mafyavari bir dikta rejimi oluşturarak, bu sahte ideolojiyi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Dünya ülkelerinin neredeyse % 95’inin resmi himayesiyle korunmakta olan evrim teorisi, bilimsel olarak geçersizliği ispatlanmış, akla ve mantığa aykırı sahte bir teori olmasına rağmen, resmi bir ideoloji olarak insanlara dayatılıyor. Darwinizm'e inanmayan akademisyenler, bilim adamları işten atılıyor, okullarda çocuklar imtihanlarda evrimi destekleyen cevaplar vermeye mecbur ediliyor, bazı gazete ve dergiler "Atalarımız mikropmuş", "Yeni bir ara fosil bulundu" tarzında gerçek dışı haberlerle aralıksız Darwinist propaganda yapıyorlar. Darwinizm'in geçersizliğini ortaya koyan bilimsel bulgulara bilimle cevap veremedikleri için anti demokratik yöntemlerle, baskıyla dayatmayla evrimi ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ama artık bu dayatmaların Darwinistlere faydası olmaz. Çünkü hak ortaya çıktı.
 
Darwinistler 150 yıldır fosil kayıtlarını özenle saklıyordu, ama 100 milyon fosili getirip insanların gözlerinin önüne koyunca, ne olduklarını şaşırdılar. Bu fosilleri gören birine uzun uzun evrimin geçersizliğini anlatmaya da gerek yok. Mesela 150 milyon yıllık örümcek fosilini, yanına bir canlı örümcekle birlikte koyup insanlara sorduğumuzda, "ikisi arasında fark var mı?" diye, kendi gözleriyle görüp söylüyorlar fark olmadığını. O zaman nerede evrim? Hani tüm canlılar uzun zaman dilimleri içinde değişe değişe bugünkü hallerini almışlardı? O zaman neden 150 milyon yıllık örümcekle bugünkü örümcek tıpatıp aynı? Demek ki evrim diye birşey hiç yaşanmamış. Bunu ilkokul çağındaki çocuklar dahi kolaylıkla anlıyorlar, uzun, karmaşık, anlaşılmayacak birşey yok. İşte bu açık delillerin ortaya konulması Darwinizm'in sonu oldu.
 
Ben Yaratılış Atlası kitabım ilk Avrupa'ya ulaştığında söylemiştim, "Avrupa'nın asıl aydınlanması şimdi başladı, birkaç zaman sonra anketler yapılıp halka sorulduğunda Darwinizm'e inananların sayısının gün geçtikçe azaldığını göreceksiniz" demiştim. Tam da bu şekilde oldu. Örneğin Fransız Science Actualités tarafından yapılan ankette, insanların evrim ile oluşmadığına inananların oranı %92, evrime inananların oranı ise %5 olarak çıktı. Süddedeutsche Zeitung adlı ünlü Alman gazetesinin yaptığı ankete göre ise, insanın bir Yaratıcı'nın eseri olduğuna inananların oranı %85, evrim teorisinin geçerli olduğunu düşenenlerin oranı ise sadece %9'du. Die Welt gazetesi'nin yaptığı anket sonucunda ise halkın %86’sı "Size göre yaşam nasıl olmuştur?" sorusuna "Allah yarattı" şeklinde cevap verdi. Avrupa'daki fikri değişimi açığa çıkaran anketlerden biri de İsviçre'de yayınlanan Blick'in anketi oldu. Bu ankette, Yaratılış'a inananların oranı %85, evrim teorisine inananların oranı da %8 olarak çıktı. Belçika’da yayınlanan De Morgen gazetesi, "on kişiden sekizinin evrim teorisinin tamamen bir saçmalık olduğunu düşündüğünü" yazdı. Danimarka’da Ekstra Bladet gazetesi'nin internet sitesinin yer verdiği ankette "İnsanların maymundan geldiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna Danimarka halkının %88’i hayır cevabını verdi. İsviçre Factum dergisinde yer alan haberde ise, İsviçre halkının okullarda Yaratılışın da okutulmasını istediği bildirildi. İngiltere'de öğretmenler arasında yapılan anketler, öğretmenlerin okullarda Yaratılış da okutulması gerektiğini düşündüklerini ortaya koydu.
 
 
·        Eğer öyleyse, yaratılışçılığa inananların sayısının artmasında sizin çalışmalarınızın katkısı ne ölçüde olmuştur? Türkiye dünya ölçeğinde bu anlamda ne durumdadır? Sizce evrim mi yoksa yaratılış mı daha öndedir?
 
ADNAN OKTAR: Açıkça söyleyeyim, Darwinizm konusunda en etkili, en vurucu, en somut deliller benim eserlerimdedir. Benim çalışmalarım dışında da bu derece akılcı, teknik ve bilimsel delile dayalı, reddedilmesi mümkün olmayan bilgiler ortaya koyan, bu kadar cesur, atak bir çalışma Türkiye'de de dünyada da pek yok. Zaten Darwinistlerin başka hiçbir çalışma karşısında da böylesine büyük bir panik yaşadıklarını görmedik. Amerika'da, Avrupa'da yıllardır Yaratılışı anlatan bazı eserler yayınlanıyor, belgeseller hazırlanıyor ama hiçbirinde Yaratılış Atlası kitabıma verdikleri tepki oluşmadı. O kadar şiddetli bir şok yaşadılar ki, bu etkili fikri nasıl engelleyebileceklerini şaşırdılar. Ama tabi bir kere Avrupa halkı gerçeği gördü, bunu artık geri çevirebilmelerinin bir yolu yok. Siz onlarca insanı bir odaya doldurup, perdeleri kapatsanız, "Güneş yok" deseniz ama içlerinden sadece bir kişi küçücük bir noktadan Güneş'in ışığını görmüş olsa bu iş artık bitmiştir. Kimseyi Güneş'in olmadığına inandıramazsınız. İstedikleri kadar "Atalarımız mikropmuş" haberleri yapsalar, istedikleri kadar yasaklar getirseler, istedikleri kadar iftiralarla, yalanlarla bu ilmi mücadeleyi yapanlar üzerinde baskı oluşturmaya çalışsalar da sonuç değişmez.
 
Türk milleti her zaman milli, manevi değerlerine bağlı olmuştur, Darwinizm'i de gerçek manada hiçbir zaman ciddiye almamıştır. Her ne kadar bir zamanlar, 1970'lerde, bazı çevrelerin etkisiyle evrime inandığını söyleyenlerin oranı %70'lere ulaştıysa da, bugün bu rakam %5-10'a düşmüştür. Hatta kanaatimce bu oran daha da düşüktür ama bazı kimseler özellikle akademisyenler ve bilim adamları, Darwinist baskıdan çekinerek asıl düşüncelerini ifade edemiyorlardır. Dünyada en az evrime inanılan ülke Türkiye'dir. Son 30 yıl içinde Türkiye'de evrim bitmiştir. Elbette, Allah'ın izniyle bunun vesilesi, konuyla ilgili yazmış olduğum onlarca kitap, Bilim Araştırma Vakfı'nın il il kasaba kasaba düzenlediği 2000'den fazla konferans, bilimsel sergiler, toplantılardır. Halkımız Darwinizm'in bilim tarihinin en büyük aldatmacası olduğunu görmüştür ve evrimci yalanlara inanması artık mümkün değildir.
 
 
·        Evrim teorisine inananların azalmasında sizin çalışmalarınızın katkısı ne ölçüdedir?
 
ADNAN OKTAR: Evrimin yenilgisinde en büyük pay bu çalışmalara aittir, başka çalışmaların etkisi olmuş olsaydı bunu çok önceden görürdük. Benim eserlerim Avrupa'ya ulaşmadan önce de Darwinizm gerilemeye başlardı, ama Yaratılış Avrupa'ya gidene kadar böyle birşey yoktu. Darwinistler diledikleri gibi halkla adeta alay etmeye devam ediyorlardı. Ama halk Yaratılış Atlası'nı görünce bir anda Darwinistler çelik bir duvara çarpmış gibi oldular. Ciddi bir uyanış, müthiş bir kültürel değişim başladı. Avrupa basınını biraz dikkatlice incelerseniz bunun izlerini rahatlıkla görebilirsiniz. Eğer bu konuda detaylı bilgi almak istiyorsanız www.dunyadanyankilar.com adlı internet sitesini inceleyebilirsiniz. Avrupa basınında Darwinizmle ilgili mücadeleyi anlatan tüm haberlerde Yaratılış Atlası anlatılıyor, The Guardian, The Independent gibi gazetelerde bu açıkça da ifade edildi defalarca. Vatikan'dan geçtiğimiz aylarda açıklama yapıldı, "Müslümanlara Allah inancını yeniden Avrupa'ya getirdiğiniz için teşekkür ederiz" dediler. Neden? Çünkü Vatikan da Darwinist diktatörlüğün baskısı altında, eli kolu bağlanmış hiçbirşey yapamıyordu. Ama Yaratılış Atlası, Allah'ın izniyle, Darwinistleri hiç beklemedikleri bir anda, en can alıcı noktadan vurdu. Çünkü Darwin'in kendisi söylüyor, "Eğer ara fosiller bulunamazsa, benim teorim çökmüştür" diyor. İşte biz bu gerçeği duyurduk. Tam da Darwin'in söylediği gibi, ara form bulunamadı ve evrim teorisi çöktü dedik, gerçeği halka açıkladık.
 
 
·        Evrim teorisinin İslam’da yeri var mıdır?
 
ADNAN OKTAR: Evrimin yaşandığına dair bir tane bile bilimsel bilgi ve delil yoktur. Darwin'in kitabını yayınladığı 1859'dan bu yana Darwinistler evrimi destekleyecek delil aramaktadır, ama 150 yıldır elleri boştur. Delili olmayan bir teoriye inanmanın mantığı nedir? Olabilirdi, Allah canlılığı evrimle de yaratmış olabilirdi, o zaman bunun delillerini görürdük ve derdik ki "Rabbimiz bizi evrimle yaratmış" ama böyle bir delil yok, Kuran'da da böyle bir ayet yok. İslam'da evrimin yeri olduğu iddiasında olanlar meleklerin nasıl yaratıldığını, cinlerin nasıl yaratıldığını açıklayamazlar. Kuran'da Hz. İsa'nın çamurdan kuş benzeri birşey yaptığı ve üflediğinde Allah'ın bir mucizesi olarak uçtuğu bildirilir, bunu evrimle açıklayamazlar. Uçan, nefes alan tam bir canlı nasıl oluşmuştur? Buna evrim diyebilirler mi, diyemezler. Hz. Musa'nın asasının nasıl yılana dönüştüğünü anlatamazlar. Sindirim sistemi olan, üreyen tam bir canlıya dönüşüyor asası, evrim bunu açıklayabilir mi? O yüzden evrimle İslam'ı bağdaştırmaya çalışmak beyhude bir girişimdir, bu konuda boşuna uğraşmalarına gerek yoktur.
 
 
·        Bir insan hem iyi bir Müslüman hem de evrim teorisine inanan biri olabilir mi?
 
ADNAN OKTAR: Eskiden bazı Müslümanların evrime karşı bir eziklikleri vardı, evrimi nasıl yenebileceklerini bilemedikleri için, mağlup olurum korkusuyla kendilerince evrimle İslamı bağdaştırmaya yönelik bir yol benimsemeye kalkmışlardı. Bu biraz bilgisizlikten biraz da Darwinist diktanın gücünden duyulan korkudan kaynaklanıyordu. Yapılan telkinler nedeniyle evrimin bilimsel olduğu zannediliyordu ve evrime karşı çıkmak bilime karşı çıkmak diye düşünülüyordu. Halbuki eğer bir insan bilimsel düşünüyorsa, evrimi kabul etmesi mümkün olmaz. Bilime sahip çıkan evrime karşıdır, çünkü evrim baştan aşağı bir sahtekarlıklar ve aldatmacalar dizisidir. Tek bir proteinin dahi nasıl oluştuğunu açıklamaktan acizdir. Evrimin canlılığın nasıl oluştuğu sorusuna verdiği tek cevap, bir çamur yığının içinde aradan geçen uzun zamanlardan sonra, yıldırımların, fırtınaların etkisiyle ilk canlı hücrenin çıktığıdır. Yani taşın, toprağın, çamurun kendi kendine canlı bir hücre yapmaya karar verdiğidir. Yeterince süre geçtikten sonra taşın toprağın, atomu inceleyen, uzaya giden, mekikler inşa eden, görkemli şehirler kuran insanlara dönüştüğüdür. Bunu çocuğa söyleseniz güler. Aklı başında, eğitim görmüş insanların böyle bir masala inanması çok şaşırtıcı bir durumdur.
 
 
·        Evrim teorisinin ders kitaplarında anlatılmasını nasıl karşılıyorsunuz?
 
ADNAN OKTAR: Ben özgürlükten yanayım ve tüm düşüncelerin rahatlıkla ifade edilebilmesini savunan bir insanım. Evrim de okutulsun okullarda tabi, gençler görsünler bir zamanlar insanlar nasıl bir komediye inanıyorlarmış, nasıl akıl dışı masallara kanıyorlarmış bir ibret olarak bunları görmeleri faydalı olur. Artık internet çağındayız, gençler okulda Yaratılış okutulsa da okutulmasa da, evrim doğruymuş gibi dayatılsa da, internet üzerinden gerçekleri öğreniyorlar. Kendilerine 1800'lerin ilkel masallarını anlatanları, ilginç bir vaka olarak dinliyorlar, halen evrimi savunabilen zihniyetler olmasını hayretle seyrediyorlar. Ama tabi doğru olan, demokrat olan evrimle birlikte Yaratılış'ın da okullarda öğretilmesidir. Ya da evrim öğretilirken, yapılan bilimsel çalışmaların, fosil kayıtlarının, bulguların, verilerin evrimi çürüttüğünün de gençlere anlatılmasıdır. Tek taraflı olarak sürekli bir yalanın dayatılması doğru değildir.
 
 
·        En önemli çalışmanız evrimin yanlış olduğunu kanıtlamak gibi duruyor. İslam’da öncelik sizce bu konu mudur?
 
ADNAN OKTAR: Ben daha lise yıllarındayken, dünyayı saran felaketlerin, savaşların ihtilallerin sebeplerini araştırdığımda, Darwinizm'in ne kadar büyük bir bela olduğunu görmüştüm. Darwinizm hiçbir zaman bilimin bir konusu olarak kalmamıştır. Zaten öyle olsaydı, bilimsel verilerin evrimi doğrulamadığı görüldüğünde, bütün yanlış teoriler gibi hemen rafa kaldırılırdı. Kimse de ısrarla evrimi savunmaya devam etmezdi. Darwinizm ideolojik olarak savunulmaktadır, materyalizmin ve ateizmin dayanak noktası olduğu için dayatılmaktadır. Darwinizm olmadan materyalizm olmaz, materyalizm olmadan komünizm olmaz, faşizm olmaz, vahşi kapitalizm olmaz, terör olmaz. Ama siz insanlara sürekli olarak sözde bir tür hayvan olduklarını telkin ederseniz, yaşamın amansız bir mücadele alanı olduğunu söyler bu mücadelede ayakta kalmak için acımasız olmaları gerektiğini anlatırsanız belanın önü arkası kesilmez. Sonra da yana yakıla teröre, anarşiye, katliamlara çözüm bulmaya çalışırsınız. Oysa bataklığı kurutmadan sivrisineklerle mücadele etmenin başarılı olmayacağı açıktır. Önce Darwinizm bataklığını kurutmak lazım, sonra göreceksiniz insanlar çok güzel, aydınlık, sevgi dolu bir dünyaya kavuşacaklar.
2009-02-28 17:59:46

Harun Yahya Etkiler | Basında Harun Yahya | Sunumlar | Ses kasetleri | İnteraktif CD'ler | Konferans setleri | Radyo programı / Piyesler | Broşürler| Site Hakkında | HarunYahya.net | Ana sayfanız yapın | Sık kullanılanlara ekle | RSS Servisi
Bu sitede yayınlanan tüm materyaller, Sayın Adnan Oktar’ı referans göstermek koşuluyla telif hakkı ödemeksizin kopyalanabilir ve çoğaltılabilir
© Sitemizde ve diğer tüm Harun Yahya eserlerinde yer alan Sayın Adnan Oktar’a ait şahsi fotoğrafların bütün yayın hakları Global Yayıncılık Ltd.Şti’ne aittir. Kısmen de olsa izinsiz kullanılamaz ve yayınlanamaz.
© 1994 Harun Yahya. www.harunyahya.org
page_top
iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.net
"Allah'tan tahliyemizi talep ediyorum"
"....Allahvar.com sitesi kapatıldı, düşmanım bu siteyi yapmış olsa...
1999 KAN KAMPANYASI TAMAMEN MEŞRU VE LEGAL BİR ORGANİZASYONDUR
HAKİM VE SAVCILARIMIZ YALNIZCA KANUN, HUKUK VE VİCDANI ESAS ALMALIDIR
HARUN YAHYA KÜLLİYATININ İMHASI ÇOK VAHİM VE TARİHİ BİR HATA OLUR
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI RAPORUNA CEVAP
İLERİ DERECEDE MODERN GÖRÜNÜM VE DEKOLTE GİYİM TARZININ NEDENLERİ
"Adnan Bey’in çevresindeki her insan hayat dolu, mutlu, cıvıl cıvıl.”
SUÇSUZ BİR GENÇ KIZ DAHA HUKUKSUZ OLARAK TUTUKLANDI
SÖZDE İTİRAFÇI VEYA MÜŞTEKİ OLMAYA ZORLANMIŞ KARDEŞLERİMİZE ACİL KURTULUŞ...
YENİ BİR SAFSATA DAHA
"Müslümanlar Kardeştir..."
"Biz silahlı suç örgütü değiliz"
MEHDİYETİ GÜNDEME GETİRMEK LİNÇ KONUSU OLMAMALI
"Zorla alıkonma, İzole bir hayat yaşama iddialarını asla kabul etiyorum"
"Adnan Bey bizi çok sever, hep onore eder"
MEDYANIN ZORAKİ "BENZERLİK KURMA" TAKTİĞİ
"Ortada silahlı suç örgütü değil sadece birbirini çok seven arkadaş...
AYÇA PARS CANIMIZ GİBİ SEVDİĞİMİZ, MELEK HUYLU, MÜMİNE KARDEŞİMİZDİR
ÇOK DEĞERLİ BİR SİYASİ BÜYÜĞÜMÜZE AÇIK MEKTUP
"ALIKONMA" SAFSATASI
KUMPASÇILARIN KORKUTARAK İFTİRACI DEVŞİRME YÖNTEMLERİ
BERİL KONCAGÜL TEHDİT ALTINDADIR, CAMİAMIZA İFTİRAYA ZORLANMAKTADIR!
TAHLİYE OLAN ARKADAŞLARIMIZ HİÇ KİMSE İÇİN HİÇBİR ZAMAN BİR BASKI UNSURU...
AV. CELAL ÜLGEN ADİL VE DÜRÜST OLMALI
AKİT TV SUNUCUSU CANER KARAER HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLENDİRME
MASUM İNSANLARIN TAHLİYESİ TAMER KORKMAZ'I DA SEVİNDİRMELİDİR
"Adnan Bey için ailelerimizle arasının iyi olmadığına dair iftiralar...
"Türkiye ve İslam Dünyasını zayıflatmak istiyorlar.."
"Adnan Bey`den ASLA ŞİDDET VE BASKI GÖRMEDİM..."
"Allah rızası için 40 yıldır Türk-İslam Birliği için çabalıyoruz"
"...En ufak bir suça dahi şahit olmadım..."
"Hakkımızda çok fazla SAHTE DELİLLER ÜRETTİLER..."
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."